Αγροτικό ρεύμα -Δικαιολογητικά

Αγροτική Ηλεκτροδότηση

μέσω του Προγράμματος Αγροτικού Εξηλεκτρισμού

 Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση. Όπου περιγράφεται  η εγκατεστημένη ισχύς  του Μηχ. Εξοπλισμού .Η ίδια συμμετοχή  σας για το έργο  θα είναι 20 % επί της Τεχνικής  Μελέτης εγκατάστασης που θα ετοιμασθεί από την ΔΕΗ  .
  ==>  Συντάσσεται από το Γραφείο μας ( 6977 239 066)
 2. Βεβαίωση ότι είναι Γεωργός (από ΟΠΕΚΕΠΕ )
 3. Αν είναι κτηνοτρόφος Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας στάβλου,  αν αιτείται σύνδεση σε στάβλο  .
  ==> Αν δεν υπάρχει Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας, το Γραφείο μας προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για  την Λήψη της μαζί με την Περιβαλλοντική Μελέτη.  
 4.  Αν αιτείται σύνδεση σε Γεώτρηση τότε Άδεια Γεώτρησης ,Άδεια Χρήσης νερού
  è Πλήρη διεκπεραίωση  όλων των εργασιών για τις ΑΔΕΙΕΣ  από το Γραφείο μας μαζί με την  Περιβαλλοντική Μελέτη.
 5. Τοπογραφικό της εκμετάλλευσης (αρκεί και το  απόσπασμα   χάρτη από την    Τοπογραφική Υπηρεσία της  οικείας Ν.Α )
 6. Να  δικαιολογείται η κατανάλωση ρεύματος  μέσα από την ένταξη σε κάποιο Πρόγραμμα (Βεβαίωση ένταξης Επενδυτικό Σχέδιο Νέου Αναπτυξιακού ,Σχέδια βελτίωσης  κλπ)

Δημήτρης  Παπακωνσταντίνου  (6977 239 066)  Γεωπόνος Σύμβουλος

Αφήστε μια απάντηση