ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ – Σχ ΚΥΑ Μ121 «Σχέδια βελτίωσης»

Σχέδιο ΚΥΑ του Μέτρου 121: «Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Άξονα 1: «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη τους Ελλάδας 2007-2013» της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου
Το συνημμένο σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) αφορά στον καθορισμό του αναγκαίου θεσμικού πλαισίου για την αποτελεσματική διαχείριση, εφαρμογή και παρακολούθηση των καθεστώτων ενίσχυσης για την στήριξη των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 121 του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 -2013 (ΠΑΑ) και τίθεται σε δημόσια διαβούλευση μέχρι την Παρασκευή 19.3.2010. Το σχέδιο της ΚΥΑ βρίσκεται ανηρτημένο εδώ.
http://www.agrotikianaptixi.gr/Uploads/Files/kya_sxbel_diab.pdf

Αφήστε μια απάντηση